Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

  • Điện thoại: * Cơ sở 1: 0255-3835636, 0255-3838799 * Cơ sở 2: 0255-3671078
  • Email: ttgdtxhntinh@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: * Cơ sở 1: 117 Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi * Cơ sở 2: 467 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.